Pierre Boussaguet - Jazz in Marciac - 11 août 2017

Pierre Boussaguet – Jazz in Marciac – 11 août 2017

Pierre Boussaguet - Jazz in Marciac - 11 août 2017

Pierre Boussaguet - Jazz in Marciac - 11 août 2017

Pierre Boussaguet – Jazz in Marciac – 11 août 2017

Pierre Boussaguet - Jazz in Marciac - 11 août 2017

Pierre Boussaguet, Jacky Terrasson, François Laizeau - Jazz in Marciac - 11 août 2017

Pierre Boussaguet, Jacky Terrasson, François Laizeau – Jazz in Marciac – 11 août 2017

Pierre Boussaguet, Jacky Terrasson, François Laizeau - Jazz in Marciac - 11 août 2017

Pierre Boussaguet – Jazz in Marciac – 11 août 2017